Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

P 2082/2010 Os-1021/11 , Stran 363
P 2082/2010 Os-1021/11
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Mojci Lobnik v pravdni zadevi tožeče stranke Mete Arnold, Rutarjeva 6a, Ljubljana, ki jo zastopa Luka Divjak, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Srečku Čulku, Gosposka ulica 10, Ljubljana, zaradi plačila 43.500,00 EUR s pp, dne 7. 1. 2011 sklenilo: predlogu tožeče stranke se ugodi in se toženi stranki Srečku Čulku, Gosposka ulica 10, Ljubljana, postavi začasna zastopnica odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 7. 1. 2011