Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

VL 88192/2008 Os-6453/10 , Stran 363
VL 88192/2008 Os-6453/10
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, Celje, Neža Kovče, Tevče 7, Laško, ki jo zastopa odvetnik Ivan Levec, Prešernova 23, Celje, zoper dolžnika Vincenca Stopinšek, Harje 15, Laško, zaradi izterjave 3.122,08 EUR in 1.523,87 EUR s pp sklenilo: dolžniku Vincencu Stopinšku, stanujočemu Harje 15, Laško – se v izvršilni zadevi opr. št. VL 88192/2008 na podlagi prvega odstavka in 1. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ kot začasnega zastopnika postavi odvetnika Tomaža Germ iz Celja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 19. 10. 2010