Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 306/2011 Os-1519/11 , Stran 363
Dn 306/2011 Os-1519/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na predlog Darinke Posedi, Gradišče 14 C, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-21 z dne 28. 11. 1991, sklenjena med prodajalcem Občino Vrhnika ter kupcema Miranom Štupico in Nevenko Štupica, Gradišče 14 c, Vrhnika, za nepremičnino: stanovanje št. 8, v 2. nadstropju, v stanovanjskem bloku Gradišče 14 C, Vrhnika, ki je v zemljiški knjigi vpisano z identifikacijsko številko 208.E (2002-2583-208). Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Darinke Posedi, Gradišče 14 C, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 1995, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6. 2010, sklepa o dedovanju D 235/2005 in popravnega sklepa o dedovanju D 235/2005. Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki dne 15. 2. 2011