Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 3865/2010 Os-1462/11 , Stran 363
Dn 3865/2010 Os-1462/11
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Karmen Rudolf Božič, na predlog Ivana Oblaka, Na klancu 19, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine: – kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1. 1991, sklenjene med prodajalcem Cirilom Žnidaršičem, Cesta Revolucije 12, Jesenice, in kupcem Ivanom Oblakom, Na klancu 19, Vrhnika, za nepremičnino, parcela št. 2197/8, vpisana v vložku št. 2949, k.o. Vrhnika. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ivana Oblaka, Na klancu 19, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe. Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki dne 9. 2. 2011