Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 13971/2009 Os-1521/11 , Stran 362
Dn 13971/2009 Os-1521/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele Virtič, Polhov Gradec 28 A, Polhov Gradec, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičninah, parc. št. 141 in 190.S, obeh k.o. Polhov Gradec, dne 14. 6. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 13. 7. 1988, sklenjene med prodajalci Anžič Francem, Anžič Božidaro, Anžič Alojzijem, Vreš Ivanko, Bukšek Ljudmilo, Anžič Janezom, Virant Ireno, Anžič Primožem, Anžič Jožico in Križ Ivico ter kupovalko Virtič Angelo, Ižanska cesta 240, Ljubljana, za nepremičnini, parc. št. 141 in 190.S, k.o. Polhov Gradec. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 2. 2011