Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 18/2010 Os-1491/11 , Stran 362
N 18/2010 Os-1491/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 85, z dne 16. 8. 1993, sklenjene med Iskro ERO, d.o.o. Kranj, Savska loka 2, Kranj, kot prodajalcem, in Andrejo Kalan, Planina 37, Kranj, kot kupcem, za posamezni del z ident. št. 2.E, stanovanje št. 2, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Planina 37, Kranj, v izmeri 75,31 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Andreje Kalan, roj. 29. 5. 1949, Planina 37, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 10. 2. 2011