Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 18/2010 Os-1490/11 , Stran 362
N 18/2010 Os-1490/11
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začpetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 75/99, z dne 16. 10. 1999, sklenjene med Andrejo Kalan, Ano Vukotič, Dušanom Ocepkom, Marijo Prešaq, Gregorjem Wendlingom, Vando Petrič, Adamom Wendlingom, vsi Planina 37, Kranj, Juretom Šubicem, Naklo, Ulica Toma Zupana b 23, Dragom Šubicem, Gojkom Goležem, Doro Golež, Silom Peričem, Uršulo Trček, Božico Važič, Miloradom Važičem, vsi Planina 38, Kranj, kot prodajalcem, in Dijano Krmelj ter Andrejem Repičem, oba Planina 37, Kranj, kot kupcema, za posamezni del z ident. št. 107.E, stanovanje, št. 107, v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, Planina 38, Kranj, v izmeri 68,67 m2. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Dijane Krmelj, rojene 18. 1. 1978 in Andreja Repiča, rojen 3. 2. 1977, oba Planina 38, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravic, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 10. 2. 2011