Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

N 17/2009 Os-1469/11 , Stran 362
N 17/2009 Os-1469/11
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, sklenjene med Iskro, tovarno za elektrotehniko in finomehaniko v Kranju, kot prodajalcem, in Samoupravno stanovanjsko skupnost občine Kranj, kot kupcem, za: stanovanje št. 2, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj, v izmeri 35,64 m2, označenem z ident. št. 2.E; stanovanje št. 3, v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj, v izmeri 33,49 m2, označenem z ident. št. 3.E; stanovanje št. 6, v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj, v izmeri 42,06 m2, označenem z ident. št. 6.E; stanovanje št. 11, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj, v izmeri 33,96 m2, označenem z ident. št. 11.E; stanovanje št. 12, v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, večstanovanjske stavbe Planina 64, Kranj, v izmeri 129,43 m2, označenem z ident. št. 12.E. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mestne občine Kranj, mat. št. 5874653, Slovenski trg 1, Kranj. Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju dne 9. 2. 2011