Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 6750/2010 Os-1463/11 , Stran 362
Dn 6750/2010 Os-1463/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 11. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Fendre Franca, Mariborska cesta 54A, Celje, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 2006, sklenjene med Markon podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Mariborska cesta 54a, Celje, kot prodajalcem, in Fendre Francem, Mariborska cesta 54A, Celje, kot kupcem, za nepremičnino, del stavbe št. ID 9.E, v stavbi št. ID 2996.ES, na naslovu Mariborska cesta 54A, Celje, v vl. št. 2429/10, k.o. Spodnja Hudinja. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini, del stavbe št. ID 9.E, v stavbi št. ID 2996.ES, na naslovu Mariborska cesta 54A, Celje, v vl. št. 2429/10, k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist Fendre Franca, Mariborska cesta 54A, Celje, do celote nepremičnine. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09) v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavite se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 14. 1. 2011