Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 2168/2010 Os-1125/11 , Stran 361
Dn 2168/2010 Os-1125/11
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom z dne 28. 12. 2010, št. Dn 2168/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer: kupoprodajne pogodbe, št. 362-192/91-7, z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, in Cvetko Dušanom, Titov trg 1, Slovenske Konjice, ki se nanaša na nepremičnino – iden. št. 21 – stanovanjski prostor, št. 1115-1294-21, v 4. etaži, v izmeri 44,52 m2, v stavbi z naslovom Mestni trg 1, Slovenske Konjice, iden. št. 1115-1294, stoječi na parc. št. 1727, 1728, 1729, vpisani pri vl. št. 1889/21, k.o. Slovenske Konjice. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi v enem mescu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 2. 12. 2010