Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Dn 7284-7285/2010 Os-7608/10 , Stran 361
Dn 7284-7285/2010 Os-7608/10
Na predlog predlagateljice Romane Gajšek, Murska Sobota, Staneta Rozmana 11a, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine v skladu z 234. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in vknjižbo pridobitve lastninske pravice je Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 21. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 15. 2. 1993, in aneksa k pogodbi o prodaji stanovanja z dne 22. 7. 1993, ki sta bili sklenjeni; prva med Rašico Tovarno Pletenin, Zg. Gameljne 20, Ljubljana, ki jo zastopa direktor Franc Lovšin, dipl. inž., in Bredo Poredoš, Panonska 7/b Beltinci, ter Stanislavom Poredošem, Panonska 7/b, Beltinci, in druga med Rašico-Beltinko Beltinci, Tovarna pletenin d.o.o., Štefana Kovača 3, 69231 Beltinci, ki jo zastopa direktorica Nataša Hozjan, dipl. oec., v zvezi z nakupom nepremičnin, z ident. št. 4.E, stanovanja številka 8, v izmeri 58,27 m2, v stavbi z identifikacijsko številko 105.ES, stoječe na parceli številka 96/6, ki je vpisana v vložek 2943, katastrska občina Beltinci. Pozivajo se imetniki pravic, da v skladu s 4. točko 237. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini teh listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Stanislava Poredoša, Beltinci, Panonska ulica 7b, in Brede Poredoš, Panonska ulica 7b.
Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 27. 12. 2010