Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

SV 67/11 Ob-1489/11 , Stran 360
SV 67/11 Ob-1489/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-67/11, z dne 14. 2. 2011, je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 73,89 m2, v zgradbi na naslovu Kidričevo naselje 2, Postojna, stoječi na parceli št. 3281, katastrska občina 2490 Postojna, last zastavitelja po imenu Milovan Ilić, stanujoč, Kraigherjeva ulica 9, Postojna, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.900,00 EUR, z dogovorjeno obrestno mero trimesečni Euribor + 1,90% in z datumom zapadlosti terjatve 28. 2. 2026.