Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

SV 114/11 Ob-1450/11 , Stran 360
SV 114/11 Ob-1450/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 114/11, DK 1/11, z dne 11. 2. 2011, je bilo stanovanje – posamezni del stavbe, z ident. št. 1959-5446-15, k.o. Domžale – dvosobno stanovanje, številka 6, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 65,96 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki stoji na parc. št. 3896/5 in 3895/2, k.o Domžale, ter je last zastaviteljev Strmole Janeza in Strmole Simone, in sicer vsakega do ½, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.000,00 EUR s pp.