Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1458/11 , Stran 357
Ob-1458/11
Direktor družbe Danfoss Trata regulacije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije, d.o.o., s sedežem na naslovu Jožeta Jame 16, 1000 Ljubljana, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, pod vložno številko 10324500, na podlagi 520. člena ZGD-1 objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 26. 8. 2010 sprejet naslednji sklep: »Osnovni kapital družbe, ki sedaj znaša 4.724.027,72 EUR, se v skladu s 502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek 6.584,86 EUR, ki je enak nominalni višini osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne deleže, ki prenehajo zaradi izstopa ter izključitve družbenikov, tako da po zmanjšanju znaša 4.717.442,86 EUR.« Poleg tega objavljam, da je bil na skupščini družbe dne 22. 12. 2010 sprejet naslednji sklep: »Osnovni kapital družbe, ki sedaj upoštevajoč spremembe, sprejete na skupščini dne 26. 8. 2010 sedaj znaša 4.717.442,86 EUR, se zaradi izstopa treh družbenikov, navedenih pod prejšnjo točko, v skladu s 502. členom ZGD-1 zmanjša za znesek 5.015,86 EUR, ki je enak nominalni višini osnovnih vložkov, ki predstavljajo poslovne deleže, ki prenehajo zaradi izstopa družbenikov, tako da po zmanjšanju znaša 4.712.427,00 EUR.« Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali se strinjajo z znižanjem osnovnega kapitala.
Danfoss Trata d.o.o. Aleksander Zalaznik direktor