Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1448/11 , Stran 357
Ob-1448/11
Družba ZootFly d.o.o., Knezov Štradon 94, Ljubljana, mat. št. 1779150000, je na skupščini družbenikov dne 28. 12. 2009 sprejela sklep o izključitvi družbenika Davida Pangerla, ki je bil pred izključitvijo imetnik 17,08% poslovnega deleža družbe, v nominalni višini 2.771,91 EUR. V skladu z določbami četrtega odstavka 502. člena ZGD-1 se po preteku 3 mesecev od izključitve šteje, da so družbeniki, ki v navedenem roku niso sprejeli sklepa iz prve ali druge alineje drugega odstavka tega člena, sprejeli sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe za znesek, ki je enak nominalni višini osnovnega vložka, ki predstavlja poslovni delež, ki je zaradi izključitve družbenika prenehal. Zato družba ZootFly d.o.o. v skladu z 520. členom ZGD-1 ponovno objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z dosedanjega zneska 16.228,99 EUR za znesek 2.771.91 EUR na znesek 13.457,08 EUR. Vse upnike družbe ZootFly d.o.o. se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z znižanjem osnovnega kapitala družbe. Upnikom se zagotavljajo pravice po 520. členu ZGD-1.
ZootFly d.o.o. Poslovodstvo družbe Denis Rožaj, direktor Boštjan Troha, direktor