Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1467/11 , Stran 356
Ob-1467/11
Likvidacijski upravitelj javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji, Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana, davčna številka 90641914, matična številka 5052688, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1, objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je kot ustanovitelj na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Marko Drobež, univ. dipl. prav., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2011/4852 z dne 7. 2. 2011, v sodni register tega sodišča vpisalo začetek likvidacijskega postopka nad javnim zavodom Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji, Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana, davčna številka 90641914, matična številka 5052688. 4. Upniki javnega zavoda v likvidaciji se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do javnega zavoda v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana – v likvidaciji, Miklošičeva cesta 26, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike javnega zavoda v likvidaciji poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do javnega zavoda v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj: Marko Drobež, univ. dipl. prav.