Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1465/11 , Stran 356
Ob-1465/11
Silvester Potočnik, samostojni podjetnik posameznik, s popolnim imenom firme Hrast Silvester Potočnik s.p., s sedežem Zgornja Pristava 15, 3210 Slovenske Konjice, vpisan v poslovni register Slovenije, z matično št. 5860619000, v skladu z drugim odstavkom 670. člena ZGD-1 v zvezi s smiselno uporabo določbe drugega odstavka 75. člena istega zakona javno objavljam, da nameravam na podlagi določb 668. člena oziroma 673. ZGD-1 zgoraj navedeno podjetje statusno preoblikovati na način, ki ga bom prenesel na novo ali prevzemno kapitalsko družbo. Predvidena firma nove oziroma prevzemne kapitalske družbe, na katero bom prenesel svoje podjetje, bo Hrast Silvester Potočnik d.o.o., s sedežem Zgornja Pristava 15, Slovenske Konjice, in poslovnim naslovom Zgornja Pristava 15, Slovenske Konjice. Kot samostojni podjetnik bom prenehal poslovati z dnem vpisa preoblikovanja oziroma prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo v sodni register, ki bo predvidoma izvedeno po 19. 5. 2011, pri čemer bo kot dan obračuna prenosa podjetja upoštevan datum 30. 4. 2011. Z dnem vpisa prenosa podjetja na novo oziroma prevzemno kapitalsko družbo le-ta postane univerzalni pravni naslednik samostojnega podjetnika posameznika v povezavi s prenesenim podjetjem in se od dneva obračuna prenosa podjetja dalje šteje, da so dejanja podjetnika, ki se nanašajo na preneseno podjetje, opravljena na račun nove oziroma prevzemne kapitalske družbe.
Hrast Silvester Potočnik s.p.