Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 11-020-000039 Ob-1457/11 , Stran 352
Št. 11-020-000039 Ob-1457/11
Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti glede dodelitve radijske frekvence za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo Komisije 2008/411/EC
Na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1, 102/07-ZDRad in 110/09), v nadaljevanju ZEKom, Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), zaradi omejenega števila možnih imetnikov odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, objavlja javni poziv za pridobitev mnenja zainteresirane javnosti o pogojih uporabe radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS), v skladu z odločbo Komisije 2008/411/EC (odločba). A. Podeljeni bodo štirje podpasovi širine 21 MHz: – Podpas št. 1L: 3 410 do 3 431 MHz – Podpas št. 1H: 3 510 do 3 531 MHz – Podpas št. 4L: 3 473 do 3 494 MHz – Podpas št. 4H: 3 573 do 3 594 MHz – Za FDD sisteme je obvezno uporabiti v paru podpas št. 1L in podpas št. 1H (3.410 do 3.431 MHz v paru s 3.510 do 3.531 MHz) ali pa podpas št. 4L in podpas št. 4H (3.473 do 3.494 MHz v paru s 3.573 do 3.594 MHz) – za TDD se lahko uporabi tudi samo en podpas širine 21 MHz B. Območja pokrivanja: B1. Pokrivanje območja Republike Slovenije, podpas št. 4L (3.473 do 3.494 MHz) in/ali podpas št. 4H (3.573 do 3.594 MHz) B2. Pokrivanje območja geografskega bloka 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA, za pokrivanje 14 občin Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Komen, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Tolmin, Vipava, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B2. Pokrivanje območja geografskega bloka 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA, za pokrivanje 9 občin Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Izola/Isola, Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Pivka, Postojna, Sežana, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B3. Pokrivanje območja geografskega bloka 1B_CENTER_GORENJSKA, za pokrivanje 19 občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Komenda, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vodice, Železniki, Žirovnica, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B4. Pokrivanje območja geografskega bloka 1B_CENTER_LJUBLJANA, za pokrivanje 20 občin Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Horjul, Ig, Kamnik, Litija, Ljubljana, Log – Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Trzin, Vrhnika, Žiri, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B5. Pokrivanje območja geografskega bloka 1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO MESTO, za pokrivanje 28 občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Grosuplje, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostel, Loška dolina, Loški Potok, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Osilnica, Radeče, Ribnica, Semič, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Sodražica, Straža, Trbovlje, Trebnje, Velike Lašče, Zagorje ob Savi, Žužemberk, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B6. Pokrivanje območja geografskega bloka 1B_CENTER_KRŠKO, za pokrivanje 10 občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Mokronog – Trebelno, Šentjernej, Sevnica, Škocjan, Šmarješke Toplice, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B7. Pokrivanje območja geografskega bloka 1C_VZHOD_CELJE, za pokrivanje 38 občin Braslovče, Celje, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrna, Dravograd, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Muta, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Rečica ob Savinji, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Solčava, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Vuzenica, Žalec, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) B8. Pokrivanje območja geografskega bloka 1C_VZHOD_MARIBOR, za pokrivanje 72 občin Apače, Beltinci, Benedikt, Cankova, Cerkvenjak, Cirkulane, Črenšovci, Destrnik, Dobrovnik/Dobronak, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Hoče – Slivnica, Hodoš/Hodos, Juršinci, Kidričevo, Kobilje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava/Lendva, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Ptuj, Puconci, Rače – Fram, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Ruše, Šalovci, Selnica ob Dravi, Šentilj, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slov. goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij, Sveti Jurij v Slov. goricah, Sveti Tomaž, Tišina, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Zavrč, Žetale, Zreče, podpas št. 1L (3.410 do 3.431 MHz) in /ali podpas št. 1H (3.510 do 3.531 MHz) C. Oprema mora skladu z R&TTE Direktivo (1999/5/EC) ustrezati v Evropski skupnosti harmoniziranim standardom (npr. ETSI EN 302 326, EN 301 623 ali EN 301 908) D. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi aneksu odločbe Komisije E. V skladu s tretjo alinejo 2. člena odločbe Komisije ne sme na meji geografskega bloka oziroma na državni meji spektralna gostota pretoka moči (angl. spectral power flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)) presegati -122 dBW/(MHz.m2). Za izračun spektralne gostote pretoka moči je potrebno uporabiti priporočilo ITU-R P.452-14, za razširjanje radijskih valov v praznem prostoru, z upoštevanjem dodatnih 15 dB statističnih izgub zaradi topologije in morfologije. F. Za opravljanje storitev elektronskih komunikacij širikopasovnega brezžičnega dostopa BWA veljajo dodatni pogoji: F1. Tehnologija: frekvenčni dupleks (FDD) F2. Kanalski raster je določen v skladu s priporočilom CEPT/ERC T/R 14-03, Aneks B1. Kanali 3 x 7 MHz v spodnjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.410 do 3.431 MHz in 3.473 do 3.494 MHz) se uporabljajo za povezave od terminalov (TS) do centralnih postaj (CS), kanali 3 x 7 MHz v zgornjem delu radiofrekvenčnega pasu (3.510 do 3.531 MHz in 3.573 do 3.594 MHz) se uporabljajo za povezave od centralnih postaj (CS) terminalov do (TS). F2. Glede na omejitve v točki E, se omejitve za spektralno gostoto pretoka moči (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), v skladu s preferenčnimi kanali in preferenčnimi geografskimi bloki storitev elektronskih komunikacij BWA, sprostijo pod spodaj navedenimi pogoji:   Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kanali: 7 MHz raster, AUT-Avstrija, HNG-Madžarska, HRV-Hrvaška, I-Italija Geografski bloki: 1A-Z-SP: 1A_ZAHOD_S_PRIMORSKA, 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA, 1B-C-GO:1B_CENTER_GORENJSKA, 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, 1B-C-KN:1B_CENTER_KOČEVJE_NOVO MESTO, 1B-C-KK:1B_CENTER_KRŠKO, 1C-V-CE:1C_VZHOD_CELJE, 1C-V-MB:1C_VZHOD_MARIBOR – V radiofrekvenčnih pasovih, v katerih so vpisane oznake držav v vrstici (Preferenčno proti državam), spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na ozemlju vpisane sosednje države, 15 km od državne meje. – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer v vrstici (Preferenčno proti državam), ni vpisana določena sosednja država, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na meji Slovenije s tisto državo. – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je geografski blok vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na ozemlju sosednjega geografskega bloka, 15 km od meje. Izjema sta le geografska bloka 1A-Z-JP: 1A_ZAHOD_J_PRIMORSKA in 1B-C-LJ: 1B_CENTER_LJUBLJANA, kjer spektralna gostota pretoka moči na njuni meji ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2). – V radiofrekvenčnih pasovih, kjer je geografski blok ni vpisan kot preferenčni geografski blok, spektralna gostota pretoka moči ne sme presegati -122 dBW/(MHz.m2) na meji s sosednjim geografskim blokom. F4. Dovoljena je tudi uporaba ostalih RF kanalov in pod pogoji iz točke F1, F2, F3. F5. Dovoljena je tudi uporaba tehnologije časovnega multipleksiranja (TDD), v primeru, da sistem ne povzroča škodljivih motenj sistemom, ki uporabljajo frekvenčno multipleksiranje (FDD) in delujejo pod pogoji F1, F2, F3, F4. G. V skladu s terminskim planom do postavitve sistema, potem pa letno, ob vsaki obsežnejši spremembi v radijskem omrežju ali na zahtevo Agencije, je potrebno dostaviti tekoče stanje centralnih postaj CS, s podatki kot jih določi Agencija ob izdaji odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. H. Interes je dovoljeno prijaviti: – ali za pokrivanje območja Republike Slovenije (podpas št. 4L in /ali 4H) – ali za do 3 lokalna območja (podpas št. 1L in /ali 1H). Agencija vabi zainteresirano javnost, ki bi želela pridobiti radijsko frekvenco za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) v skladu z odločbo, da v 30. (tridesetih) dneh od objave tega javnega poziva, prijavi svoj namen (v nadaljnjem besedilu prijava). V prijavi se lahko opredeli do: – Oznake območja pokrivanja, podpas-u (ov), tehnologije: TDD/FDD – Višine enkratnega plačila za radijske frekvence, ki so predmet tega poziva – Vrste storitve: javna/zasebna Morebitne predloge o višini plačila za radijske frekvence bo agencija obravnavala kot zaupne. V primeru, da bo povpraševanje večje, kot je razpoložljivih frekvenc v objavljenih območjih pokrivanja, bo morala Agencija izvesti javni razpis. V skladu s Strategijo Republike Slovenije za uvajanje fiksnih brezžičnih sistemov – FWS v frekvenčnem območju od 3410 MHz do 3600 MHz na ozemlju Republike Slovenije, z dne 16. 2. 2006, bo znesek za učinkovito rabo omejene naravne dobrine znašal 166.917,04 EUR. Ponudnik naj prijavi priloži izjavo, da je zainteresiran za pridobitev odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve (TRA-ECS) pod pogoji tega poziva. Opozorilo: Agencija prijave brez te izjave ne bo upoštevala. Zainteresirana javnost lahko pošlje prijavo na naslov: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, p.p. 418, SI-1000 Ljubljana. Če vsebuje prijava tudi predlog višine plačila za radijske frekvence ali katere koli druge predloge, za katere se vlagatelj opredeli, da so tajni, mora biti na ovitku oznaka: »Poslovna skrivnost«. Agencija bo sprejemala prijave v 30-dnevnem roku od dneva objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije