Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 45 Ob-1443/11 , Stran 336
Št. 45 Ob-1443/11
Upravni odbor Geološkega zavoda Slovenije na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06) ter 24. člena Statuta GeoZS objavlja javni razpis za imenovanje direktorja Geološkega zavoda Slovenije. Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06, 112/07), Sklepom o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03, 11/06) ter Statutom Geološkega zavoda Slovenije izpolnjevati kandidat: – doktorat znanosti, – izkazovanje mednarodno primerljivih raziskovalnih ali tehnološko-razvojnih rezultatov v zadnjih petih letih, – izkazovanje sposobnosti za organiziranje in vodenje, – izkazovanje sposobnost za organiziranje in vodenje raziskovalnega in razvojnega dela. Direktorja GeoZS imenuje Upravni odbor GeoZS s soglasjem ustanovitelja GeoZS. Direktor GeoZS je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda GeoZS. Mandat direktorja GeoZS traja pet let. Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 10 dneh od objave tega javnega razpisa, na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja GeoZS«. Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa, CV z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in vodenja GeoZS. (Vse gradivo je s tem namenom na voljo v tajništvu GeoZS, tel. 01/280-97-02). Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po objavi tega javnega razpisa.
Geološki zavod Slovenije