Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Ob-1402/11 , Stran 332
Ob-1402/11
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja
razpis
za javno zbiranje ponudb
za odprodajo odpadnih vodnikov Al/Fe 240/40 mm2. Rok za prejem ponudb: 25. 2. 2011, do 9.30. Javno odpiranje ponudb isti dan, ob 10. uri, na naslovu Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v dvorani D. Podrobnejša razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani: http://www.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/JavnaNarocila.
Elektro-Slovenija, d.o.o.