Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-849/2010/51 Ob-1453/11 , Stran 319
Št. 430-849/2010/51 Ob-1453/11
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega razpisa, št. 430-849/2010, za izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 66/10, pod objavo št. 5102/10, z dne 13. 8. 2010, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov vzpodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav na različnih področjih vsakdanjega življenja v letih 2011 in 2012 in programa informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih in pomembnosti vključevanja v slovensko družbo, ki obsega naslednje sklope: – Sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Ljubljani, – Sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru, – Sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Celju, – Sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kranju, – Sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu, – Sklop 6: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru, – Sklop 7: Program informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo. 3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa Za sklop 1: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Ljubljani je bila izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija, v vrednosti 50.064,00 EUR. Za sklop 2: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Mariboru je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center, v vrednosti 48.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta odstopil od podpisa pogodbe. Za sklop 3: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Celju je bila izbrana vloga prijavitelja Racio Social, v vrednosti 47.235,48 EUR. Za sklop 4: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kranju je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center, v vrednosti 47.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta odstopil od podpisa pogodbe. Za sklop 5: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Novem mestu je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, v vrednosti 47.750,00 EUR. Za sklop 6: Program vzpodbujanja medkulturnega dialoga v Kopru je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo Afriški center, v vrednosti 47.750,00 EUR, vendar s prijaviteljem pogodba ni bila sklenjena, ker je le-ta odstopil od podpisa pogodbe. Za sklop 7: Program informiranja državljanov tretjih držav o možnostih udeležbe v programih vključevanja v slovensko družbo je bila izbrana vloga prijavitelja Mens Mentis Murska Sobota, v vrednosti 57.901,20 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 7 zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve