Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2011 z dne 18. 2. 2011

Kazalo

Št. 430-1001/2010/30 Ob-1437/11 , Stran 319
Št. 430-1001/2010/30 Ob-1437/11
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega razpisa za izvajanje programov pomoči pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito, št. 430-1001/2010, ki se financira iz Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 69/10, pod objavo št. 5417/10, z dne 27. 8. 2010, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. 1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvajanje programov pomoči pri vključevanju oseb z mednarodno zaščito v letih 2011, 2012 in 2013, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo; Sklop 2: Program psihosocialne pomoči mladoletnim osebam z mednarodno zaščito in drugim ranljivim osebam; Sklop 3: Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga; Sklop 4: Program izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb z mednarodno zaščito; Sklop 5: Program pomoči pri urejanju življenjskih situacij. 3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranih programov Javni razpis za Sklop 1 – Program pomoči pri učenju slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo, ni uspel. Za Sklop 2 – Program psihosocialne pomoči mladoletnim osebam z mednarodno zaščito in drugim ranljivim osebam, je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, v skupni vrednosti 66.999,00 EUR. Za Sklop 3 – Program osveščanja širše javnosti o pomenu vključevanja oseb z mednarodno zaščito v slovensko družbo s poudarkom na vzpodbujanju medkulturnega dialoga, je izbrana vloga prijavitelja Makroskop d.o.o., v skupni vrednosti 70.000,00 EUR. Za Sklop 4 – Program izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti oseb z mednarodno zaščito, je izbrana vloga prijavitelja Racio Social, Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov, v skupni vrednosti 49.992,18 EUR. Za Sklop 5 – Program pomoči pri urejanju življenjskih situacij, je izbrana vloga prijavitelja Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, v skupni vrednosti 50.000,00 EUR. 4. Vir sredstev, iz katerih se programi financirajo: sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Evropskega sklada za begunce in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve