Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

, Stran 203
Drugo preklicujejo
Agičić Edvin, Cesta maršala Tita 71, Jesenice, preklic obvestila o uspehu za 4. letnik Srednje pomorske šole Portorož, izdano leta 2008. gny-317897 Azdejkovič Dragan, Prištinska ulica 14, Ljubljana, preizkus znanja za pridobitev licence za prevoze št. 618848, izdalo Ministrstvo za promet leta 2006. gnt-317877 Bambič Matic, Lepovče 29, Ribnica, dijaško izkaznico, izdala SŠTS Šiška. gny-317847 Bančič Vesna, Mala vas pri Grosupljem 30, Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 41030076, izdala Medicinska fakulteta. gnd-317843 Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 9, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 107050000889300, na ime Čkonjević Nenad. gnk-317865 Bogataj Jožko, Reteče 63, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 19798359, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gng-317890 Dejanović Produkt d.o.o., Brejčeva ulica 19, Domžale, licenco številka GE002683/04872, veljavnost do 20. 3. 2012, izdala GZS. gnv-317825 Dekleva Urban, Adamičeva 20, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnu-317826 Dernovšek Hafner Nataša, Papirnica 16, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 18999282, izdala Filozofska fakulteta. gnq-317805 Gartner Nace, Češnjica 4a, Železniki, študentsko izkaznico, št. 11050229, izdala Zdravstvena fakulteta. gnj-317862 Hočevar Matic, Cebejeva 16, Ajdovščina, dijaško izkaznico, izdal CERIS, št. 0006036016. gne-317867 Hodžič Melisa, Naselje na Šahtu 15, Kisovec, dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola Ljubljana. gnn-317833 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavna enotna žiga in izkaznici pooblaščenih inženirjev: Borut Jenuš, dipl. inž. str., S-1524, Rajko Gašparič, univ. dipl. inž. str., S-0365, Ivanka Kranjčevič, inž. gradb., G-9097, Slavko Žličar, univ. dipl. inž. grad., G-0761. Ob-1134/11 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) enotne žige brez dodatnih oznak: Matjaž Butala, dipl. inž. str., IZS S-1583, Vincenc Janša, univ. dipl. inž. el., IZS E-0899, Mihael Grom, dipl. inž. geod., IZS Geo0272, Tatjana Bezovšek, univ. dipl. inž. grad., IZS G-1205. Ob-1135/11 Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavni izkaznici št. 37165 z veljavnostjo do 31. 5. 2011 in št. 41153 z veljavnostjo do 30. 6. 2011. Ob-1136/11 Kodelja Urška, Vrhpolje 84a, Vipava, študentsko izkaznico, št. 71099030, izdala Biothniška fakulteta. gnr-317854 Kontrakt d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, dovolilnice, rusko bilateralno tranzitno, oznaka 643/09, 1 kos, št. 0502469, in ukrajinsko tranzitno, oznaka 804/03, 1 kos, št. 005677. gny-317872 Kovačič Marjana, Pregarje 67, Obrov, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025428000, izdal Cetis d.d. gnc-317819 Koželjnik Aleš, Gaberke 34, Šoštanj, študentsko izkaznico, št. 19421801, izdala Ekonomska fakulteta. gns-317853 Krmelj Marcela, Sv. Duh 111 A, Škofja Loka, študentsko izkaznico, št. 11040546, izdala Zdravstvena fakulteta. gnr-317804 Lamovšek Nejc, Cesta Adama Dušaka 1, Hrastnik, študentsko izkaznico, št. 31240143, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani. gnf-317891 Lampret Rok, Radohova vas 18, Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična gimnazija Ljubljana Šentvid. gni-317813 Mahić Hašim, Šabiči 35, Velika Kladuša, BIH, certifikata NPK izvajalec betonskih del št. 14, izdal Center za poslovno usposabljanje Ljubljana, dne 7. 12. 2007. gni-317838 Mahne Mirko s.p. avtoprevoznik, Tatre 39, Obrov, licenca številka 011428, za tovorna vozila (KPV1880, KPM6646, KP5733M, KP8288V), za avtobus (KP6533C) in za kombinirani vozili (KPE8220, KPFP602). gnm-317834 Marunič Igor, Črneška gora 3, Dravograd, zaključno spričevalo SŠ za gostinstvo in turizem Celje – dislocirana enota pri Srednji šoli Edvarda Kardelja Slovenj Gradec. gnu-317876 Mencinger Kaja, Partizanska cesta 11, Mežica, študentsko izkaznico, št. 01007412, izdala Pedagoška fakulteta. gnc-317844 Miškulin Jure, Ob žici 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnj-317812 Novak Marko, Potiskavec 8, Videm-Dobrepolje, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Ljubljana Šiška. gne-317892 Orbita d.o.o., Kamniška cesta 49, Vodice, licence za osebno vozilo Mercedez Vito 115 cdi z reg. oznako. LJ 35-1JH. gnf-317841 Prenar Špela, Krtina 48a, Dob, študentsko izkaznico, št. 04039368, izdala Fakulteta za upravo. gnj-317837 Serkan Arslan, Erjavčeva 22, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19511508, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnp-317831 Svenšek Eva, Šolska ulica 8, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18070205, izdala Filozofska fakulteta. gnm-317859 Šegatin Eva, Rožna dolina, cesta XVII/4a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 64080422, izdala Fakulteta za elektrotehniko. gnv-317850 Šmid Tomaž, Sojerjeva ulica 44, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63090109, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gnk-317861 Tramper d.o.o. Ilirska Bistrica, Ulica Nikola Tesla 3a, Ilirska Bistrica, licenco št. GE002506/00600/044, za vozilo Mercedez Benz 1848, z reg. oznako KP DA-829. gnu-317851 Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta kot izdajatelj javnoveljavno listino, potrdilo o uspešno končanem izpopolnjevanju strokovne izobrazbe, izdano na ime Zarinka Snoj Verbovšek, dne 6. 12. 2006 s številko PAI-1702/2006. Ob-1197/11 Varuna d.o.o., Žolgarjeva ulica 12, Maribor, nalepko za taxi tablo za vozilo z registrsko tablo št. MB MS-750. gnm-317871 Volaj Klara, Jamnikarjeva 23, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 01010156, izdala Pedagoška fakulteta. gnm-317809

AAA Zlata odličnost