Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

, Stran 202
Spričevala preklicujejo
Baša Andrej, Zalošče 30 o, Dornberk, maturitetno spričevalo št. 272, izdala Škofijska gimnazija Vipava, izdano leta 2004. gnb-317895 Bele Igor, Šutna 8, Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1995, 1996. gnw-317874 Bešič Ervin, Gmajna 52, Notranje Gorice, spričevalo o končani OŠ Brezovica, izdano leta 2008. gnx-317856 Čakar Matija, Cesta Ilije Gregoriča 18a, Krško, spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta 2005. gns-317857 Eberlinc Marija, Zahomce 17, Vransko, spričevalo o končani OŠ Braslovče, izdano na ime Potočnik Marija. gnv-317829 Flego Lia, Marezige 2c, Marezige, spričevalo Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 2010. gns-317828 Gantar Mihael, Langusova 45, Radovljica, spričevalo 4. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 1994. gno-317807 Gantar Mihael, Langusova 45, Radovljica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 1993. gnn-317808 Gantar Mihael, Langusova 45, Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo, izdano leta 1994. gnp-317806 Golčar Irena, Šalek 93, Velenje, indeks, izdala Srednja ekonomska šola Celje, leto izdaje 2000. gnq-317830 Grižon Jernej, Dragonja 47a, Sečovlje – Sicciole, spričevalo 4. letnika Gimnazije Piran, izdano leta 2010. gnz-317846 Herga Damjan, Čečovje 1, Ravne na Koroškem, spričevalo Srednje strojnokovinarske šole Ravne na Koroškem, izdano leta 1998. gno-317882 Hus Irma, Bizoviška 19a, Ljubljana-Dobrunje, indeks, št. 61010017, izdala ISH-Fakulteta za podiplomski študij Ljubljana, leto izdaje 2001. gnc-317823 Ivanšek Toni, Globočice 9, Krška vas, spričevalo Šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 2003. gnf-317866 Jagarinec Suzana, Lepodvorska 2, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 1989, 1990 in 1993, izdano na ime Kolarič Suzana. gnh-317818 Kacjan Saša, Kristanova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnik ter zaključno spričevalo za Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. gnf-317816 Kacjan Saša, Kristanova ulica 8, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Center za permanentno izobraževanje Cene Štupar. gnq-317817 Kastelic David, Šentvid pri Stični 43, Ivančna Gorica, indeks, št. 23100637, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2010. gng-317815 Klisura Azra, Kvedrova cesta 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v Ljubljani. gnr-317879 Košir Marjeta, Gradnikova cesta 43, Radovljica, diplomo Pedagoške fakultete, predšolska vzgoja. gnz-317896 Kovačič Matej, Staje 9, Ig, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1999, 2000. gnn-317858 Krhin Urša, Gorenje Gradišče 7, Šentjernej, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 2001, izdano na ime,. gnd-317893 Krhin Urša, Gorenje Gradišče 7, Šentjernej, spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano leta 2002. gnc-317894 Lamovšek Rok, Loke 12, Trbovlje, maturitetno spričevalo Gimnazije in ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2003. gnw-317899 Lampič Janoš, Cesta OF 21, Cerkno, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2006. gnl-317810 Ložnjaković Mario, Beblerjev trg 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 2002. gns-317878 Lumbar Cvetka, Tacenska cesta 137, Ljubljana, diplomo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofske fakultete, izdano leta 1981 na ime Kolar Cvetka. gng-317840 Marinšek Matic, V Murglah 67 f, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2007 in 2008. gnq-317880 Mihalič Klemen, Smrečnikova ulica 30, Novo mesto, maturitetno spričevalo Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2005. gnl-317860 Mlakar Robert, Jevnica 85 b, Kresnice, spričevalo o zaključnem izpitu št. I./860 R-18 9/94, izdala SPSŠB, Ptujska ulica 6, Ljubljana, izdano leta 1994. gnh-317889 Moravec Borut, Trdinova pot 25, Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center Novo mesto, izdano leta 2002. gnx-317898 Mujič Mirza, Bevkova 9, Žalec, spričevalo 1., 2. in letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2003, 2004 in 2005. gnx-317848 Murko Lea, Kropa 3b, Kropa, spričevalo 5. letnika, maturitetni tečaj, TŠC Kranj, izdano leta 2009. gni-317863 Nikolić Klavdija, Agrokombinatska cesta 48d, Ljubljana, indeks, št. 30026279, izdala Fakulteta za zdravstvene vede leto izdaje 2006. gnv-317875 Novak Ivan, Mrčna sela 50, Koprivnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske šole Ljubljana, izdano leta 1978 in 1979. gne-317842 Penca Suzana, Slamnikarska 8, Mengeš, spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 2009. gnh-317839 Petrina Martina Gazvoda, Šentjošt 8, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 2007. gny-317822 Pogačnik Luka, Ul. Karla Marxa 21, Piran – Pirano, spričevalo 2. letnika Srednje šola tiska in papirja Ljubljana, izdano leta 2004. gnb-317870 Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Poljane v Ljubljani, izdano leta 1986. gnj-317887 Rajh Matjaž, Na Korošci 2, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1989. gni-317888 Rastoder Sead, Naselje Aleša Kaplje 6A, Hrastnik, spričevalo 4. letnika Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, izdano leta 2007. gnk-317811 Reichard Đulijana, Zelena pot 17, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja agroživilska šola Ljubljana, izdano leta 1991. gnt-317827 Sahornik Robert, Cesta ob potoku 47, Muta, zaključno spričevalo o poklicni maturi št. 308/03-2, Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, poklic ekonomski tehnik, izdano 15. 9. 2003. gnl-317885 Sečnik Primož, Finžgarjeva ulica 12, Lesce, maturitetno spričevalo Gimnazije Jesenice, izdano leta 2001. gnp-317881 Selakovič Gašper, Jakopičeva ulica 18, Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Kette in Murn, izdano leta 2009. gnm-317884 Šlebič Sebastjan, Lendavske gorice 318a, Lendava – Lendva, spričevalo št. 8/0119/12-2001, Ljudske univerze Murska Sobota, izdano leta 2001. gnt-317852 Šprajcer Grega, Zelena pot 19, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2006. gnb-317820 Verber Daniel, Dobojska 38a, Zagreb, spričevalo 4. letnika Aškerčeve Gimnazije, izdano leta 1999. gnl-317835 Veršič Milan, Ormoška cesta 3, Ljutomer, spričevalo 3. letnika Srednje elektrotehniške in računalniške šole, izdano leta 1988. gnz-317821 Zupančič Ivan, Cankarjeva cesta 75, Senovo, diplomo Srednješolskega centra, Srednje šole kovinarsko strojne usmeritve, št. 133/III.OBK-68, izdana leta 1987. gnw-317849 Zver Olga, Polanska 74, Lendava – Lendva, spričevalo 1. letnika Poklicne tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta 1978, izdano na ime Sarjaš Olga. gnb-317845 Zver Žiga Ferdinand, Seča 165, Portorož – Portorose, spričevalo 3. in 4. letnika in obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Bežigrad, izdano leta 2005 in 2006. gnh-317814

AAA Zlata odličnost