Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

II P 589/2010 Os-1005/11 , Stran 200
II P 589/2010 Os-1005/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Genovefi Kristančič Dolničar, v pravdni zadevi tožeče stranke: Daimler AC Leasing d.o.o., finančni zakup, (prej Debis AC Leasing d.o.o.) Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Edvinu Emeršič, Stepinškova ulica 6, Slovenska Bistrica, zaradi plačila 8.020,85 EUR s pripadki, dne 5. 1. 2011 sklenilo: toženi stranki Edvinu Emeršiču, neznanega prebivališča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Igor Križanec, Dalmatinova 5, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v tem postopku. Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 1. 2011

AAA Zlata odličnost