Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

P 150/2010 Os-7651/10 , Stran 199
P 150/2010 Os-7651/10
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke Stanke Vrviščar, Ul. 1. maja 3, Metlika in Jožeta Vrviščarja, Ul. 1. maja 3, Metilka, ki ju zastopa pooblaščenec Alojz Poljšak, odvetnik iz Črnomlja, proti toženi stranki neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Vukobrat Ani in pok. Vukobrat Janku, oba nazadnje stanujoča Kordiši 16, Jastrebarsko, zaradi ugotovitve lastninske pravice, pcto 500,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 7. 12. 2010 postavlja začasnega zastopnika neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Vukobrat Ani in pok. Vukobrat Janku, oba nazadnje stanujoča Kordiši 16, Jastrebarsko. Začasni zastopnik je Dušan Bricelj, odvetnik iz Črnomlja. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženi stranki, neznani in neznano kje bivajoči dediči po pok. Vukobrat Ani in pok. Vukobrat Janku, oba nazadnje stanujoča Kordiši 16, Jastrebarsko, vse do takrat, dokler le-ta ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 7. 12. 2010

AAA Zlata odličnost