Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

I 2117/2005 Os-4306/10 , Stran 199
I 2117/2005 Os-4306/10
V izvršilni zadevi upnika Jamstveni in preživninski sklad RS, Kotnikova 28, Ljubljana, zoper dolžnika Črtomirja Volfand, Čopova 23, Celje, ki ga zastopa odvetnica, začasna zastopnica Karmen Orter-Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec, zaradi izterjave 2.509,12 EUR s pp, sklenilo: dolžniku Volfand Črtomirju, Čopova 23, Celje, v izvršilni zadevi I 2117/2005 na podlagi 85. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20a, Žalec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 23. 6. 2010

AAA Zlata odličnost