Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 2320/2010 Os-1167/11 , Stran 199
Dn 2320/2010 Os-1167/11
Okrajno sodišče v Trbovljah je po zemljiškoknjižni sodnici Ireni Hribar Povše, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, ident. št. 234.E – dvosobno stanovanje št. 34, v XI. nadstropju, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, vpisano v podvl. št. 2536/123, k.o. Trbovlje, pod opr. št. Dn 2320/2010, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 152/80, sklenjene dne 23. 2. 1981, med Samoupravno stanovanjsko skupnost Občine Trbovlje, kot prodajalcem, in ŽG ŽTP Ljubljana, TOZD prometna sekcija Zidani most, kot kupcem, za stanovanje št. 34, vhod I. v II. etaži, Tip D, v objektu S-33 Leninov trg v Trbovljah. Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini ident. št. 234.E – dvosobno stanovanje št. 34 v XI. nadstropju, Ulica Sallaumines 10, Trbovlje, vpisano v podvl.št. 2536/123, k.o. Trbovlje – je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, do celote, na podlagi pogodbe št. 152/80, sklenjene dne 23. 2. 1981. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena Zakona o zemljiški knjigi-1A v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah dne 17. 1. 2011

AAA Zlata odličnost