Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 223/2011 Os-1166/11 , Stran 199
Dn 223/2011 Os-1166/11
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici se je na predlog predlagateljev Zaletel Samota, Gregoričeva ulica 22a, Kranj in Zaletel Irene, Gradnikova cesta 113, Radovljica, ki ju zastopa Alpdom, d.d., Radovljica, Cankarjeva 1, Radovljica, na podlagi drugega izvoda kupne pogodbe z dne 31. 3. 1982, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Radovljica, katero zastopa predsednik skupščine Noč Pavel dipl. inž., kot prodajalcem in Sodja Janezom, Gradnikova 97, Radovljica, kot kupcem, katere predmet je nepremičnina – stanovanje, v objektu B6, v IV. nadstropju, označen s številko 11/a, v skupni izmeri 41,80 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, z naslovom Cankarjeva ulica 40, Radovljica, s sklepom št. Dn 223/2011, z dne 20. 1. 2011, glede nepremičnine – stanovanje št. 210, v 6. etaži, in kletna shramba št. 210, v 1. etaži, z identifikacijsko številko dela stavbe 618-69, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na parc. št. 279/25, k.o. Radovljica, z naslovom Cankarjeva ulica 40, Radovljica, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer drugega izvoda kupne pogodbe z dne 31. 3. 1982, zaradi vknjižbe lastninske pravice v korist oseb: Zaletel Samo, Gregorčičeva ulica 22a, 4000 Kranj, EMŠO: 1806975500096, do polovice (1/2), Zaletel Irena, Gradnikova cesta 113, 4240 Radovljica, EMŠO: 1809975505259, do polovice (1/2). Vse imetnike pravic se poziva, da lahko v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici dne 20. 1. 2011

AAA Zlata odličnost