Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 293/2010 Os-1212/11 , Stran 199
Dn 293/2010 Os-1212/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Pagona, Dolenjska cesta 38, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 4931/24, k.o Karlovško predmestje, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe iz leta 1969 o prodaji garaže, sklenjene med GP Grosuplje, Vevška cesta 52, Ljubljana (kot prodajalcem), in Ivom Brovčem, Dolenjska cesta 52, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 4931/24, k.o. Karlovško predmestje, – pogodbe št. 84/65, z dne 1. 10. 1977, sklenjene med Ivom Brovčem, Dolenjska cesta 52, Ljubljana (kot prodajalcem), in Edvardom Pustom, Dolenjska cesta 40, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garaža, z ident. št. 24.E, vpisani v podvl. št. 4931/24, k.o. Karlovško predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2011

AAA Zlata odličnost