Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 14971/2009 Os-1211/11 , Stran 199
Dn 14971/2009 Os-1211/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Mencingerja, Ulica bratov Učakar 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, zdaj z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 4278/58, k.o. Zgornja Šiška, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe neznanega datuma, sklenjene med GP Zidar Kočevje (kot prodajalcem), in Andrejem Oblakom, Kohldorfer str. 57, Celovec (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, zdaj z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 4278/58, Zgornja Šiška, – kupoprodajne pogodbe, z dne 1. 9. 1995, sklenjene med Andrejem Oblakom, Kohldorfer str. 57, Celovec (kot prodajalcem) in Janezom Selišnikom, Močnikova ul. 6, Ljubljana, in Manco Cankar, Rožna dolina, c. VII/40, Ljubljana, in sicer za nepremičnino, garaža, zdaj z ident. št. 31.E, vpisani v podvl. št. 4278/58, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2011

AAA Zlata odličnost