Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 30082/2010 Os-1210/11 , Stran 198
Dn 30082/2010 Os-1210/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice Blaž Jamnik, Kongresni trg 5, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Zdolšek, Miklošičeva 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, garaža, z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 3749/30, k.o. Bežigrad, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1-894/91, z dne 4. 4. 1991, sklenjene med SCT, p.o., Titova 38, Ljubljana (kot prodajalcem) in Jožico Jamnik in Francem Blažom, oba Ane Ziherl 2, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, garaža, z ident. št. 30.E, vpisani v podvl. št. 3749/30, k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 20. 1. 2011

AAA Zlata odličnost