Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 40898/2010 Os-1185/11 , Stran 198
Dn 40898/2010 Os-1185/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Šester, Puhova ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica mag. Janja Žejn, Pražakova 10, Ljubljana, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, in vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 4064/5, ident. št. 264.ES, vpisani v podvl. št. 4070/264, ident. št. 52.E, vpisani v pdvl. št. 4070/52 in ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 4070/53, vse k.o. Bežigrad, dne 7. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji posameznega dela stanovanjske stavbe Savski kamen 2, št. 50/06-SK2 z dne 10. 10. 2006, sklenjene med Energoplan, gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, Ljubljana, kot prodajalcem in Suzano Šoster, Puhova 4, Ljubljana, kot kupcem, in sicer za nepremičnino, z ident. št. 5.E, vpisani v podvl. št. 4064/5, ident. št. 264.ES, vpisani v podvl. št. 4070/264, ident. št. 52.E, vpisani v podvl. št. 4070/52 in ident. št. 53.E, vpisani v podvl. št. 4070/53, vse k.o. Bežigrad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 18. 1. 2011

AAA Zlata odličnost