Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 27837/2009 Os-1165/11 , Stran 198
Dn 27837/2009 Os-1165/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jurij Metličar, Dunajska 22, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, vpisano v vl. št. 1412/50 – enosobno stanovanje št. 50, v 6. nadstropju, s kletnim prostorom št. 50, z ident. št. 1730-1491-050, Zaloška cesta 98, Ljubljana, k.o. Moste, dne 10. 1. 2011, pod opr. št. Dn 27837/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe, z dne 15. 5. 1975, sklenjene med Grebenc Jelaska Marijo, Zaloška 98, Ljubljana, in Grebenc Francem, Male Lašče, p. Velike Lašče, za stanovanje v VI. nadstropju, Zaloška 98, Ljubljana, – kupne pogodbe, z dne 8. 7. 1981, sklenjene med Grebenc Ano, Male Lašče 27, Velike Lašče in Žmuc Heleno, Zeljarska 1, Ljubljana, – menjalne pogodbe z dne 12. 8. 1981, sklenjene med Slovenijales Trgovina Ljubljana in Žmuc Heleno, Linhartova 1, Ljubljana, za stanovanje št. 42, v Bežigradu, in stanovanje št. 27, Zaloška 98, Ljubljana, v k.o. Moste. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 10. 1. 2011

AAA Zlata odličnost