Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 14710/2009 Os-1164/11 , Stran 198
Dn 14710/2009 Os-1164/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ete Mirnik Hiti, Cesta v Zgornji log 51, Ljubljana, ki jo zastopa družba Arkada nepremičnine, d.o.o., Celovška cesta 185, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 611, zdaj z ident. št. 139.E, vpisani v podvl. št. 2904/116, k.o. Dravlje, dne 17. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe št. 95-18/91, z dne 4. 11. 1991, sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva v RS, Titova 66, Ljubljana (kot prodajalcem), in Ano Blažič, Brilejeva 8, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 611, zdaj z ident. št. 139.E, vpisani v podvl. št. 2904/116, k.o. Dravlje, – aneksa k prodajni pogodbi z dne 23. 12. 1991, sklenjenega med Službo družbenega knjigovodstva v RS, Titova 66, Ljubljana (kot prodajalcem), in Ano Blažič, Brilejeva 8, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 611, zdaj z ident. št. 139.E, vpisani v podvl. št. 2904/116, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 17. 1. 2011

AAA Zlata odličnost