Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 39881/2010 Os-1163/11 , Stran 198
Dn 39881/2010 Os-1163/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Janka Muršaka, Zelena pot 21, Ljubljana, ki ga zastopa družba Mejnik, d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 14, zdaj z ident. št. 17.E, vpisani v podvl. št. 6654/17, k.o. Trnovsko predmestje, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe, št. 251-395/91, z dne 18. 11. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije (kot prodajalcem), in Borisom Krajškom, Zelena pot 21, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 14, zdaj z ident. št. 17.E, vpisani v podvl. št. 6654/17, k.o. Trnovsko predmestje, – darilne pogodbe, z dne 18. 8. 1993, sklenjene med Borisom Krajškom, Zelena pot 21, Ljubljana (kot darovalcem), in Tatjano Krajšek, Osredek pri Dobrovi 8, Dobrova pri Ljubljani. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 1. 2011

AAA Zlata odličnost