Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 34676/2009 Os-1162/11 , Stran 197
Dn 34676/2009 Os-1162/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste Grahovac, Primožičeva 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Marija Bele Vatovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanje št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče, dne 3. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupne pogodbe, z dne 18. 9. 1980, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, d.o.o., Stegne 27, Ljubljana (kot prodajalcem) in Vladimirjem Chomicki in Metko Chimicki, oba Brest 49a, Ig, (kot kupcema), in sicer za nepremičnino, stanovanje, št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče, – kupne pogodbe z dne 21. 6. 1983, sklenjene med Vladimirjem Chomicki in Metko Chimicki, oba Brest 49a, Ig, (kot prodajalcema) in družbo Commerce, n.sol.o., Ljubljana, TOZD (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče, – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med družbo Commerce, n.sol.o., Ljubljana TOZD (kot prodajalcem) in Alojzom Trontljem, Primožičeva 1, Ljubljana (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče, – darilne pogodbe, z dne 10. 12. 1996, z aneksom k darilni pogodbi z dne 29. 1. 2004, sklenjene med Alojzom Trontljem, Primožičeva 1, Ljubljana (kot darovalcem) in Ponikvar Trontelj Mojco, Primožičeva 1, Ljubljana (kot obdarjenko), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče, – prodajne pogodbe, z dne 26. 5. 2006, sklenjene med Ponikvar Trontelj Mojco, Primožičeva 1, Ljubljana (kot prodajalko), in Vlasto Grahovac, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana (kot kupovalko), in sicer za nepremičnino, stanovanje št. 76, zdaj z ident. št. 76.E, vpisani v podvl. št. 2958/76, k.o. Črnuče. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 1. 2011

AAA Zlata odličnost