Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 4493/2010 Os-1198/11 , Stran 197
Dn 4493/2010 Os-1198/11
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 13. 1. 2011, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Nataše Bezjak, Na zelenici 8, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12. 1993, ki sta jo sklenila Gradis, gradbeno podjetje p.o. Celje kot prodajalec ter Nataša Bezjak, Mateja Bezjak in Andreja Bezjak kot kupovalke, – aneks h kupoprodajni pogodbi z dne 7. 12. 1993, sklenjen med istimi pogodbenimi strankami, za nepremičnino del stavbe št. ID 21.E v stavbi št. ID 1700.ES, na naslovu Ljubljanska cesta 7, Celje. Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini del stavbe št. ID 21.E v stavbi št. ID 1700.ES, na naslovu Ljubljanska cesta 7, Celje se zahteva v korist Nataše Bezjak, Mateje Bezjak in Andreje Bezjak, Na zelenici 8, Celje, kot skupna lastnina. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 45/08 in 28/09) v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju dne 17. 1. 2011

AAA Zlata odličnost