Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 2767/2010 Os-7038/10 , Stran 197
Dn 2767/2010 Os-7038/10
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiškoknjižni zadevi Dn 2767/2010, začeti na predlog predlagateljev Žnideršič Leopolda, rojen 1926, stanuje Sv. Duh 187, Škofja Loka in Žnideršič Leopolda, rojen 1950, stanuje Sv. Duh 187, Škofja Loka, ki ju zastopa odvetnik Kovač Metod iz Ljubljane, s sklepom, z dne 23. 11. 2010 odločilo, da se začenja postopek vknjižbe izbrisa starih hipotek za vknjiženi hipoteki pri naslednji nepremičnini: parceli 828/4, vl. št. 502, k.o. Dorfarje, lastnika: Leopold Žnideršič, roj. 5. 11. 1926, Sv. Duh 187, Škofja Loka, do 1/4, Leopold Žnideršič, roj. 1. 12. 1950, Sv. Duh 187, Škofja Loka, do 3/4, – pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1926, lastnik 1/4 in pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1950, lastnik 3/4, vknjižba izbrisa zastavne pravice za posojilno terjatev upnika z imenom Emona Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v znesku dvajset tisoč dinarjev s pripadki, vpisano na podlagi posojilne pogodbe, z dne 8. 10. 1973, pod št. Dn 709/73, – pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1926, lastnik 1/4 in pri Leopoldu Žnideršiču, roj. 1950, lastnik 3/4, vknjižba izbrisa zastavne pravice za posojilno terjatev upnika z imenom Emona Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, za posojilno terjatev upnika v znesku dvajset tisoč dinarjev s pripadki, vpisano na podlagi posojilne pogodbe, z dne 14. 8. 1974, pod št. Dn 913/74. Poziva se hipotekarnega upnika, oziroma njegovega pravnega naslednika, da lahko v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu obeh starih hipotek.
Okrajno sodišče v Škofji Loki dne 25. 11. 2010

AAA Zlata odličnost