Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 14571/2005 Os-7649/10 , Stran 197
Dn 14571/2005 Os-7649/10
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Štefanec, stanujoče Belokranjska ulica 11, Maribor, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Mihael Jenčič, Partizanska cesta 13 a, Maribor, za izbris stare hipoteke, pod opr. št. Dn 14571/2005, dne 1. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičnini, parc. št. 1651, pripisani vl. št. 351, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 7563/93, v korist upnice Mondre Gertrude na podlagi pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Celovcu, št. 13 C 2583/87, z dne 24. 11. 1988, v zvezi s pravnomočnim sklepom Višjega sodišča Maribor, z dne 12. 6. 1991, št. R 6/91, za terjatev v znesku 2.775,06 ATS s pp ter nadaljnjimi pravdnimi in izvršilnimi stroški. Pozivajo se hipotekarna upnica oziroma morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 28. 12. 2010

AAA Zlata odličnost