Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 28882/2005 Os-7642/10 , Stran 196
Dn 28882/2005 Os-7642/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja družbe Gardenia Ars Florae d.d., Trg MDB 4, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Igor Dernovšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, poslovni prostor z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 767/6, v k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne 30. 11. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Šentvid (kot prodajalcem) in Božotom Šimicem, Andreja Bitenca 1, Ljubljana Šentvid (kot kupcem), in sicer za nepremičnino, poslovni prostor, z ident. št. 6.E, vpisani v podvl. št. 767/6, v k.o. Šentivd nad Ljubljano; – kupne pogodbe z dne 12. 6. 1975, sklenjene med Božotom Šimicem, Andreja Bitenca 1, Ljubljana Šentvid (kot prodajalcem) in Trgovskim podjetjem »Cvetličarne« Export-Import, Titova 38, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 12. 2010

AAA Zlata odličnost