Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 27246/2007 Os-7529/10 , Stran 196
Dn 27246/2007 Os-7529/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Omejec Nevenke, Pod jezom 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1737/159 – enosobno stanovanje, št. 20, v 2. nadstropju, s shrambo št. 20 v kleti, z ident. št. 1755-1571-220 (prej ident. 1755-1571-283 in 1755-1571-284), v Ljubljani, Lamutova 2, k.o. Glince, dne 23. 8. 2010, opr. št. Dn 27246/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. SŠ 3/4, Podutik-B11-46/90, z dne 29. 5. 1990, sklenjene med SCT n.sol.o. Ljubljana in Omejec Nevenko, Pod jezom 23, za enosobno stanovanje in garažo št. 20, v objektu 11/C v soseski SŠ 3/4 Podutik. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 12. 2010

AAA Zlata odličnost