Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 32438/2004 Os-6827/10 , Stran 196
Dn 32438/2004 Os-6827/10
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Trtnik, Trnovska ulica 6, Ljubljana, ki jo zastopa IUS EKO Nuša Anuška Videtič, Pod topoli 72, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 43, v 7. nadstropju, s shrambo v kleti, na naslovu Trnovska ulica 6, Ljubljana, z identifikacijsko številko 1722-4422-43, k.o. Trnovsko predmestje, dne 20. 10. 2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 1939/92, z dne 11. 2. 1992, sklenjene med Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot prodajalcem, ter Trtnik Tatjano, Trnovska ulica 6, Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 43, v 7. nadstropju, Trnovska 6, Ljubljana, ki ima sedaj identifikacijsko številko 1722-4422-43, k.o. Trnovsko predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 29. 10. 2010

AAA Zlata odličnost