Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Dn 5513/2010 Os-7707/10 , Stran 196
Dn 5513/2010 Os-7707/10
Okrajno sodišče v Krškem na podlagi 237. člena v zvezi z 204. členom ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03), izdaja oklic o začetku postopka. Začne se postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki je potrebna za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini z identifikacijsko št. 36, 48/2, 116, 142, 473, 474, 476/1, 476/2, 477, 487, 140, 138 in 39 vpisane pri vl. št. 12, k.o. Sremič, Okrajno sodišče v Krškem. Okrajno sodišče v Krškem je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kovačič, Sremič 39, Krško, ki jo zastopa odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega, zaradi vknjižbe lastninske pravice, na parc. št. 36, 48/2, 116, 142, 473, 474, 476/1, 476/2, 477, 487, 140, 138 in 39, k.o. Sremič, do celote (1/1), ter vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, dne 4. 1. 2011, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine. Vsebina listine, katere vzpostavitev se zahteva je izvirnik: pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 5. 10. 1994 med preživljancem Les Edvardom, roj. 5. 12. 1936, Sremič 39, Krško, preživljanko Marijo Kovačič, roj. Les, roj. 24. 12. 1972, Sremič 39, Krško. Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine se nanaša na pogodbo o dosmrtnem preživljanju z dne 5. 10. 1994, o pridobitvi parc. št. 34, 35, 36, 48/2, 116, 139, 141, 142, 184, 473, 474, 476/1, 476/2, 477, 487, 140 in 39, k.o. Sremič. Parc. št. 34 in 35, k.o. Sremič sta se na podlagi odločbe GURS Izpostava Krško, z dne 17. 2. 2000, št. 90312-453/1999-5 ukinili, ker sta se združili s parc. št. 39, k.o. Sremič. Parc. št. 141, k.o. Sremič se je na podlagi odločbe GURS Izpostava Krško, št. 90312-47/2000-7, z dne 28. 9. 2001, ukinila, ker se je združila s parc. št. 140, k.o. Sremič. Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v enem mesecu od objave oklica, z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katera vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Krškem dne 6. 1. 2011

AAA Zlata odličnost