Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

In 48/2007 Os-1084/11 , Stran 196
In 48/2007 Os-1084/11
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova 9, Ljubljana, zoper dolžnico Aljo Kobali, Trebež 43, Artiče, ki jo zastopa odvetnik Boštjan Podgoršek, Trg izgnancev 2, Brežice, zaradi izterjave 2.058,10 EUR, po izvršitelju izv. Goran Ivkovič dne 30. 5. 2007 zarubilo nepremičnino, to je stanovanje št. 10, v 3. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Prežihova ulica 15 v Brežicah, v izmeri 66,46 m2, vl. št. 579, k.o. Trnje, parc. št. 38/10, ki je v lasti dolžnice Alje Kobali, Trebež 43, Artiče. Zapisnik je sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini, z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 14. 1. 2011

AAA Zlata odličnost