Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Ob-1141/11 , Stran 192
Ob-1141/11
Likvidacijski upravitelj družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastil iz 412. člena ZGD-1 objavlja obvestilo in poziv upnikom: 1. Skupščina družbe Metalka Storitve d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, je dne 14. 1. 2011 sprejela sklep o prenehanju družbe in začetku postopka redne likvidacije. 2. Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan mag. Primož Šoln. 3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št.: Srg 2011/2389 z dne 18. 1. 2011 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Metalka Storitve d.o.o. 4. Upniki družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, se pozivajo, da v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o temelju in višini terjatev, pošljejo s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: prijava terjatve. 5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Metalka Storitve d.o.o. – v likvidaciji Likvidacijski upravitelj mag. Primož Šoln

AAA Zlata odličnost