Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 100-182/2010 Ob-1172/11 , Stran 181
Št. 100-182/2010 Ob-1172/11
Na podlagi 2. točke 65. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.), 25. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl.) in 41. člena Statuta Zavoda za gozdove Slovenije, razpisujemo delovno mesto vodja območne enote Ljubljana, ponovno razpisujemo delovna mesta 1. vodja območne enote Celje, 2. vodja območne enote Nazarje. Kandidati/ke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – raven izobrazbe 1701, 1702 ali 1703 gozdarske smeri, – opravljen strokovni izpit, – opravljen izpit iz Zakona o upravnem postopku, – znanje vsaj enega svetovnega jezika, – deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let v gozdarstvu, – triletne izkušnje na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – izpit za voznika B kategorije, – organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost. Dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke predložiti za zasedbo delovnega mesta: – potrdilo o pridobljeni izobrazbi (overjena kopija diplome), – potrdilo o opravljenem izpitu iz Zakona o upravnem postopku, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v skladu s predpisom, ki ureja strokovni izpit v javni gozdarski službi, oziroma strokovni izpit ali pripravniški izpit, ki je bil opravljen v gozdarskih organizacijah oziroma zavodu pred 31. 10. 1998, – ustrezno potrdilo o znanju tujega jezika, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila (na primer pogodba o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah), – ustrezno potrdilo o delovnih izkušnjah na vodilnih ali vodstvenih delovnih metih, – fotokopijo vozniškega dovoljenja B kategorije. Vodje območnih enot bo imenoval direktor ZGS po predhodnem mnenju svetov območnih enot, za dobo štirih let (65. člen, Zakona o gozdovih). Zahtevana raven izobrazbe je določena skladno s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja. Posamezne šifre pomenijo: – 1701 Specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), – 1702 Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), – 1703 Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja). Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter priložijo pisno vizijo organiziranja in vodenja dela območne enote, v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava na javni razpis za delovno mesto vodja OE (navesti ime OE)«. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po zaključeni izbiri.
Zavod za gozdove Slovenije

AAA Zlata odličnost