Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

Št. 322-0001/2011 Ob-1151/11 , Stran 174
Št. 322-0001/2011 Ob-1151/11
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2011 (izvleček)
Orientacijska vrednost razpisa za področje turizma za leto 2011 je 7.743,00 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2011. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe turističnih in drugih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Pogostitve za člane društva in ostale izvajalce turističnih prireditev niso upravičen strošek. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica in organizatorji prireditve, ki so lokacijsko vezani na Občino Sevnica. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in kriterijev, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 28. 2. 2011 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 28. 2. 2011 (datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2011). Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica, najkasneje v roku pet dni po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Celoten razpis in razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave izvlečka javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro na zavodu KŠTM, Glavni trg 19, 8290 Sevnica ali na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost