Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

, Stran 154
Drugo preklicujejo
Bylykbashi Qemajl, Prečna 13, Novo mesto, certifikata NPK št. IBD-08/557, izdal Šolski center Celje leta 2008. gnz-317721 CHEMCO, d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana, štampiljko ChemCo d.o.o., 1111 LJUBLJANA, Tržaška 132. gnp-317756 Đajič Manca, Rovte 112A, Rovte, vozno karto, št. 37314, izdal Veolia Transport. gnb-317770 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58344. gng-317690 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58345. gnf-317691 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58360. gne-317692 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58361. gnd-317693 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58363. gnc-317694 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58364. gnb-317695 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58365. gnz-317696 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58373. gny-317697 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58374. gnx-317698 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58381. gnw-317699 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58383. gnv-317700 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58384. gny-317701 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58385. gnt-317702 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58386. gns-317703 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58387. gnr-317704 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58404. gnq-317705 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58405. gnp-317706 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58417. gno-317707 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58419. gnn-317708 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58420. gnm-317709 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58421. gnl-317710 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58425. gnk-317711 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 58431. gnj-317712 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59815. gnh-317714 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59816. gng-317715 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59817. gnf-317716 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59818. gne-317717 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59827. gnd-317718 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59829. gnp-317731 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59830. gno-317732 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59831. gnr-317733 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59838. gnq-317734 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59839. gnp-317735 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59845. gnk-317736 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59846. gnj-317737 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59848. gni-317738 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59861. gnh-317739 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59862. gng-317740 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59888. gnf-317741 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59904. gne-317742 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59905. gnd-317743 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 59907. gnc-317744 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61598. gnb-317745 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61599. gnz-317746 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61600. gny-317747 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61603. gnx-317748 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61606. gnw-317749 FCG SI d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, zelena karta, izdala Zavarovalnica Grawe, št. 61605. gnv-317750 Filipič Marko s.p. – Transport, Prešernova ulica 25, Ljutomer, voznikove kartice št. 1070500011647000, izdana na ime Filipič Marko. gnq-317730 Gojčič Slavko, Hribarjeva 15, Zgornja Polskava, preklic spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za prevoze v cestnem prometu, izdalo Ministrstvo za promet leta 1997. gng-317790 Huber Kralj Nikita, Cesta 24. junija 76, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. gnm-317784 Jerant Žan, Kolarjeva ulica 61, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET. gnh-317768 K2 TRADE, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, licence GE003647/01936/004, za vozilo Mercedes Benz z reg. oznako CE F5-20H in licenco št. GE003647/01936/002, za vozilo Scania z reg. oznako CE U3-09L. gni-317763 K2 TRADE, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10, Celje, licence GE003647/01936/001, za vozilo Mercedes Benz z reg. oznako CE 15-22U in licenco št. GE003647/01936/015, za vozilo Scania z reg. oznako CE H2--18H. gnh-317764 Kokalj Saša, Na Plavžu 66, Železniki, študentsko izkaznico, št. 19825611, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnq-317755 Kranjčan Slavko, Gorica pri Šmartnem 8, Šmartno v Rožni dolini, preklic digitalne kartice voznika št. 1070500003435000, izdal Cetis Celje d.d. gnf-317791 Mašić Husein, Kersnikova 15, Velenje, potrdila za voznike št. 009037/AD69-2-3304/2010, izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. gne-317767 Matjaž Žgank s.p., Ruše 12, Petrovče, licence, št. 006238, za vozilo Mercedes-Benz Actros, reg. št. LJ 72-2AA. gnx-317777 Mazreku Januz, Ljubljanska cesta 55, Novo mesto, certifikata NPK št. IBD-08/558, izdal Šolski center Celje leta 2008. gnb-317720 MC Kensie d.o.o., Trg Dušana Kvedra 8, Maribor, preklic licence št. G0001993, vozilo MB Sitcar, reg. št. MB/S5-62R. gne-317792 Napast Janja, Podvrh 42, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 18044082, izdala Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. gns-317778 Novšak Boštjan, Krmeljeva ulica 3, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 14010180086, izdala Višja strokovna šola za ustne higienike. gnw-317799 Petek Urška, Podgorje 76, Podgorje pri Slovenj Gradcu, študentsko izkaznico, št. 37101405, izdala Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta. gnr-317779 Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor, voznikovo kartico št. 1070500001139000, izdano na ime Selko Bojan, z veljavnostjo 21. 8. 2006 do 21. 8. 2011, izdal Cetis d.d. gni-317713 Ravnik Tina, Zoletova ulica 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19835149, izdala Ekonomska fakulteta. gnl-317785 Revizijska hiša Simončič d.o.o., Podvin 230, Žalec, štampiljko štirioglate oblike s trekstom v treh vrsticah: REVIZIJSKA HIŠA SIMONČIČ d.o.o., Podvin 230, Žalec. gnj-317762 SCANIA Slovenija d.o.o., Cesta v Gorice 28, Ljubljana, voznikovo kartico št. 1070500019451000, izdano na ime Černe Jure. gnv-317725 Simonič Miroslav, Sončna ulica 33, 2345 Bistrica ob Dravi, potrdilo o strokovni usposobljenosti osebe za prevoz v cestnem prometu št. 617871, izdal Inter.es d.o.o., leta 2004. gns-317803 Stevanovič Matej, Ilirska ulica 30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19369009, izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnn-317758 Stokić Bojan, Polje, cesta VIII 2, Ljubljana – Polje, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška. gnk-317761 Šola Ivana, Zadobrovška cesta 22B, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 11070380, izdala Zdravstvena fakulteta Ljubljana. gnd-317618 Trimo, d.d., Prijateljeva cesta 12, Trebnje, štampiljko avtomatski žig pravokotne oblike z vsebino: logotip Trimo, št. 1, Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje. gnk-317786 Železnikar Tina, Alešovčeva ulica 6, Ljubljana, preklic obvestila o uspehu na maturi, izdano leta 1998, izdala Gimnazija Poljane. gno-317757