Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

, Stran 154
Spričevala preklicujejo
Ahčin Maruša, Grič 21, Velike Lašče, indeks, št. 01002619, izdala Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. gnz-317771 Andrejašič Wechsler Tanja, Donova 2, Medvode, diplomo Filozofske fakultete, št. 1171/99-2000, na ime Andrejašič Tanja. gns-317753 Andrejašič Wechsler Tanja, Donova 2, Medvode, indeks, št. 18920288, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-317752 Bončina Elena, Grgar 170, Grgar, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, izdano leta 2004, 2005 in 2007. gnd-317793 Čaušević Amel, Teharje 48, Teharje, spričevalo 1. letnika Srednje strokovne in poklicne šole Celje. gng-317765 Jovanovič Uroš, Gor. Gradišče 8, Dolenjske Toplice, spričevalo 4. letnika GRM Novo mesto, Center biotehnike in turizma, izdano leta 2010. gnc-317769 Jovanović Darka, Strahomer 32a, Ig, spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ljubljana, Gimnazija Aškerčeva, izdano leta 2009. gnr-317754 Juvan Boštjan, Polšnik 25a, Polšnik, indeks, izdala Srednja šola Trbovlje (strojni tehnik) leto izdaje 1997. gnv-317775 Korošec Primož, Ljubljanska cesta 4c, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana, izdano leta 2005 in 2006. gne-317796 Kugler Nejc, Pondor 24a, Tabor, maturitetno spričevalo Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 2006. gnl-317760 Lamperger Danijel, Mali trg 7, Ljubljana, indeks, št. 83038899, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta. gnw-317724 Majhenič Helena, Koliška ulica 7, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta 1998, izdano na ime Urankar Helena. gnb-317795 Marolt Marinka, Brezje 56, Brezje, spričevalo o končani OŠ Osnovne šole Davorin Jenko, Cerklje, izdano leta 1983, izdano na ime Zorman Marinka. gnm-317759 Martinović Tamara, Aškerčeva 2, Ljubljana, indeks, št. 18100417, izdala Filozofska fakulteta. gnx-317798 Muhič Eva, Ulica Slavka Gruma 3a, Novo mesto, spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006. gnu-317726 Muhič Eva, Ulica Slavka Gruma 3a, Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2009. gnt-317727 Naim Benteshi, Ljubljanska cesta 55, Novo mesto, certifikata NPK št. IBD-08/556, izdal Šolski center Celje leta 2008. gnc-317719 Petkovšek Aleksander, Hotedršica 51, Hotedršica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. gne-317617 Pušenjak Klemenc Aleksandra, Ižanska cesta 297, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Rakičan, izdano na ime Pušenjak Aleksandra. gnf-317766 Sitar Špela, Srednja vas 29, Šenčur, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2003. gnu-317776 Smerdel Anita, Jarše 50, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 2003. gnu-317751 Sok Ivan, Zamušani 55, Gorišnica, spričevalo o zaključnem izpitu SŠC Ptuj, Srednje strojne šole, izdano leta 1988. gnh-317789 Štubljar Anže, Čurile 14C, Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2009. gnp-317781 Todorović Slađana, Dežmanova 4, Lesce, spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole Kranj, izdano leta 2007. gnj-317787 Vedenik Aljoša, Čopova ulica 2, Žalec, spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2002. gns-317728 Vedenik Aljoša, Čopova ulica 2, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta 2002. gni-317788 Zevnik Alja, Mengeška 32A, Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu SIC Slovenske Konjice, izdano leta 2000, izdano na ime Kužnik Alja. gnn-317783 Zupanc Majda, Gornji Dolič 124A, Mislinja, maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta 1983, izdano na ime Žlogar Majda. gnx-317723 Žagar Stipe, Gradnikove brigade 11, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje družboslovne ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta 1992. gnd-317772